تقسیمات کشوری

در نقشه چیستا اطلاعات کامل و دقیقی در مورد تقسیمات کشوری در قالب ۳۱ استان،۴۲۵ شهرستان، ۸۹۰ بخش و ۲۵۰۰ دهستان وجود دارد.تمامی این تقسیمات بعلاوه ۱۲۷۳ شهر و ۶۶۰۰۰ روستا جانمایی شده و اطلاعات مربوط به ۶۳۸ شهر شامل: شهرهای استان تهران، تمامی مراکز استان ها و شهرهای مهم دیگر وارد نقشه گردیده است و به سرعت اطلاعات شهر ها و روستاهای دیگر به این مجموعه اضافه می شود.

داده های زمین

عوارض مختلفی که بر روی زمین وجود دارد با دقت و جامعیت بالا بر روی نقشه چیستا ثبت شده است از جمله: پوشش گیاهی(lanccover) شامل جنگل ها، مزارع و باغ ها ، عوارض زمینی(topography) شامل کوه ها ، دره ها، کویر ها، شوره زارها، خطوط ارتفاعی (contour) مدل ارتفاعی (DEM) تصاویر ارتفاعی (hillshade) و عوارض آبی (Hydrography) که شامل منابع آبی رودخانه ها و کانال ها می باشد.

نقشه معابر و جاده ها

در نقشه چیستا حجم قابل توجه و بی سابقه ای از معابر و جاده های ایران وجود دارد، تمامی راه های مواصلاتی بین شهر ها و روستاهای کشور و همچنین معابر اصلی درون شهری برای همه شهرها در نقشه لحاظ گردیده است، بیش از ۷۰۰،۰۰۰ کیلومتر از راه های کشور در قالب آزاد راه، بزرگراه، جاده و خیابان اصلی ( با سه درجه اهمیت)، راه فرعی، راه شوسه و راه خاکی در نقشه چیستا وجود دارد.معابر درون شهری کامل برای تمامی شهر ها و روستاهای کشور وارد نقشه شده و ما بقی به زودی وارد می گردد.

پارسل

پارسل ها و یا همان بلوک های ساختمانی یکی از داده های بسیار مفید برای مصارف مختلف از جمله آدرس دهی، مسیریابی، جانمایی اماکن مهم و نظایر آن می باشد. در نقشه چیستا اطلاعاتی با جامعیت و دقت بسیار بالا در پارسل های ساختمانی در شهر های مختلف کشور وجود دارد ، این اطلاعات بر اساس داده های سازمان نقشه برداری با برداشت زمینی بدست آمده است و از دقتی در سطح ۱۰ متر برخوردار است.

در حال حاضر اطلاعات مکانی بیش از ۹،۰۰۰،۰۰۰ ساختمان در نقشه وجود دارد و به سرعت بر تعداد آن افزوده می شود و در نهایت تمامی پارسل هایی که توسط سازمان نقشه برداری کشور برداشت شده را شامل خواهد شد.

اماکن مهم

اماکن مهم (POI) با تعداد بالا و دقتی بسیار مناسب در نقشه موجود است و با جانمایی این اماکن و قابلیت جستجو و مسیر یابی به آنها، کاربرد بسیار مفیدی برای کاربران دارد، ضمنا یک دسته بندی برای این اماکن مهم در قالب دسته های اصلی و فرعی موجود است که به کاربران امکان نظم بخشیدن به جستجو ها و درک مناسب از نوع اماکن را می دهد.از مهمترین این اماکن می توان به موارد زیر اشاره نمود: اماکن مهم (POI) با تعداد بالا و دقتی بسیار مناسب در نقشه وجود دارد و با جانمایی این اماکن و قابلیت جستجو و مسیر یابی به آنها، کاربرد بسیار مفیدی برای کاربران دارد، ضمنا یک دسته بندی برای این اماکن مهم در قالب دسته های اصلی و فرعی موجود است که به کاربران امکان نظم بخشیدن به جستجو ها و درک مناسب از نوع اماکن را می دهد.از مهمترین این اماکن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اماکن آموزشی ( مدارس، دانشگاه ها، حوزه ها و ... )

اماکن تجاری ( مجتمع های تجاری، فروشگاه های زنجیره ای، مغازه ها و ..)

اماکن صنعتی ( کارخانه ها، کارگاه ها، معادن و ...)

اماکن مذهبی ( حرم امام و امام زادگان، مساجد، حسینیه ها و ...)

اماکن فرهنگی تفریحی ( فرهنگسراها، بناهای تاریخی، سینماها و ...)

اماکن بهداشتی و درمانی ( بیمارستان ها، درمانگاه ها ، داروخانه ها و...)

اماکن دولتی ( ادارات دولتی، مجتمع های قضایی، دفاتر انتظامی و ...)

©2016 namaa INC,All rights reserved